Familie- og Arveret 

Jeg rådgiver inden for alle områder af familiejura.

Jeg rådgiver jævnligt klienter om juraen ved for eksempel dødsfald, ægteskab, ugifte samlevende, skilsmisse, separation, sammenbragte børn, adoption o.s.v.

Jeg kender til de juridiske spørgsmål og problemer, som uventet kan opstå i kølvandet på for eksempel et dødsfald eller en skilsmisse. Jeg råder derfor altid mine klienter til at få gennemgået deres juridiske forhold inden begivenheden (måske) indtræffer.

Også glædelige begivenheder som et ægteskab, et barn eller en ny lejlighed, kan pludselig ændre jeres juridiske og økonomiske situation på en måde, som ikke er hensigtsmæssig.

I disse situationer kan det være hensigtsmæssigt at "justere" på forholdene med en ægtepagt eller et testamente.


Testamenter:

Jeg skriver testamenter og rådgiver mine klienter om, hvordan fordelingen af arven fordeles efter afdødes ønske.


Skifte af dødsbo:

Jeg behandler årligt et antal privatskiftede dødsboer og hjælper mine klienter med alle spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med dødsfald.

Når du som arving kommer til mig, fastlægger vi sammen fordelingen af arven. Hvis afdøde har skrevet et testamente, fordeler jeg naturligvis arven efter testamentet.

Jeg står for kontakten til skifteretten, skattevæsenet og andre offentlige myndigheder. Herudover hjælper jeg dig som arving med kontakt til de personer og virksomheder, som skal involveres ved afvikling af den afdøde persons formueforhold.

Når den afdøde persons aktiver er fordelt, og når afdødes skat er betalt, sørger jeg for at regnskaber til skifteretten og skattevæsenet bliver lavet. Endelig sørger jeg for at en eventuel boafgift betales og endelig for fordeling af boet.


Skilsmisse:

Hvis du skal skilles og får behov for en advokat i den forbindelse, kan jeg hjælpe.
Jeg rådgiver dig om de spørgsmål, som opstår for eksempel ved bodeling og forældremyndighedsspørgsmål.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker, at jeg skal hjælpe med at skifte boet, eller hvis du blot har et enkelt spørgsmål.


STEFFEN MØLLER ADVOKAT

Ellehammersvej 85
7500 Holstebro
DK

steffen@mba-law.dk
Phone: 97 42 07 22
STEFFEN MØLLER ADVOKAT
Ellehammersvej 85
7500 Holstebro
DK
steffen@mba-law.dk
Phone: 97 42 07 22
© 2018 by STEFFEN MØLLER ADVOKAT.
All rights reserved.

Programmeret og hosted af nordicweb