Ejendomshandler og bolig

Juridisk rådgivning om lejeret og overdragelse af fast ejendom hører til mine kernekompetencer. 
Jeg har opbygget en solid erfaring med rådgivning om:

  • Køb og salg af erhvervsejendomme og boligudlejningsejendomme.
  • Køb og salg af almindelige boliger og sommerhuse.
  • Lejeret og erhvervslejeret.

Køb af bolig

Jeg rådgiver private klienter vedrørende køb, salg og leje af bolig.
Jeg udarbejder købsaftale og skøde, og jeg står for tinglysningen.

Mine klienter er også ejendomsinvesteringsselskaber, bygherrer, entreprenører, rådgivere og leverandører i forbindelse med deres køb og salg af ejendomme til beboelse eller til produktion og lager.

Jeg rådgiver også klienter vedrørende køb, salg og leje af sommerhus.

Skøder

Jeg skriver skøder og købs- og salgsaftaler og rådgiver gerne om banklån og realkreditlån. Jeg har også erfaring med gennemførelse af tvangsauktioner og alle ekspeditioner i denne forbindelse.

Lejeret

Jeg har indgående lejeretlig erfaring og ekspertise. Jeg bistår med forhandling og udfærdigelse af lejeaftaler, lejereguleringer og andre ændringer af lejemålet/lejeaftalen.

Syn og skøn og retssager

Jeg deltager konstruktiv i løsningen af konflikter, som uvilkårligt opstår i forbindelse med udførelse af bygge- og anlægsarbejder. Jeg har erfaring med rets- og voldgiftssager, deltagelse i syns- og skønsforretninger samt mediationsprocesser.

Med indførsel af den elektroniske tinglysning er den praktiske ekspedition af ejendomsoverdragelse ændret i forhold til tidligere. Jeg er derfor af Tinglysningsretten certificeret som bruger i den digitale tingbog.

  

 

 


STEFFEN MØLLER ADVOKAT

Ellehammersvej 85
7500 Holstebro
DK

steffen@mba-law.dk
Phone: 97 42 07 22
STEFFEN MØLLER ADVOKAT
Ellehammersvej 85
7500 Holstebro
DK
steffen@mba-law.dk
Phone: 97 42 07 22
© 2018 by STEFFEN MØLLER ADVOKAT.
All rights reserved.

Programmeret og hosted af nordicweb